SSW Wijkwerk kwaliteitslabel
Stichting Netwerk: Verbindt, versterkt, voorkomt

Taalmaatjes

Stichting Netwerk voert het project Taalmaatjes uit in Hoorn. Dit project koppelt Nederlandse vrouwen aan anderstalige vrouwen (Taalvriendinnen) en Nederlandse mannen aan anderstalige mannen (Taalkameraden).

Het doel van dit maatjesproject is dat Nederlanders en anderstaligen elkaar regelmatig ontmoeten om elkaar beter te leren kennen en samen Nederlands te spreken. Om de Nederlandse taal goed te kunnen spreken moet er veel geoefend worden. Anderstaligen kennen vaak niet voldoende Nederlandse mensen om Nederlands mee te (blijven) praten. Contacten die door het project Taalmaatjes ontstaan zorgen er voor dat men elkaars cultuur leert kennen en begrijpen. Dit levert waardevolle contacten op. Kijk voor meer informatie op Taalmaatjes

Wilt u meer weten over taalvriendinnen of taalkameraden? Neem dan contact op met:

De Cogge: A. van Samson, tel. 0229-234390 of a.v.samson@netwerkhoorn.nl

Wijkcentrum De Cogge


Doelgroep:
Volwassenen
Kosten:
Gratis