Corona maatregelen

Speeltuin entree kaarten
Stichting Netwerk: Verbindt, versterkt, voorkomt

Buurmaatjes in de Kersenboogerd

Voor het project Buurmaatjes zijn wij op zoek naar mensen die steun willen geven aan iemand in de buurten De Cogge en Kersenboogerd die hier behoefte aan heeft. 

De meeste mensen zoeken bij vragen en problemen steun in hun eigen netwerk. Niet iedereen beschikt over een netwerk dat die steun ook werkelijk kan bieden. Dit kunnen ouderen zijn,  gezinnen, mensen met een beperking maar bijvoorbeeld ook jongeren. Stichting Netwerk wil door middel van een buurmaatjesproject laagdrempelige ondersteuning in de buurt bieden waar het eigen netwerk dat (nog) niet op kan vangen. 

Die steun kan bestaan uit door te luisteren en bemoedigen, het netwerk in kaart te brengen en te verbreden, praktische zaken regelen of samen iets gezelligs doen. Maar ook lichte opvoedingsondersteuning: ouders leren spelen met de kinderen, of helpen bij het vinden van een structuur (bijvoorbeeld helpen bij het opbouwen van een slaapritueel van de kinderen) etc.

Een maatjesrelatie draait om persoonlijk contact, een-op-een. Het maatje geeft individuele ondersteuning, afgestemd op het niveau en de leefwereld van de cliënt. Voor de deelnemers van maatjesprojecten is de steun erg waardevol omdat hetveelal het gat vult tussen het (beperkt) sociaal netwerk en hulpverlening. Een belangrijke randvoorwaarde voor het inzetten van vrijwillige maatjes is dat maatjes goed op de hoogte moeten zijn van de daadwerkelijke wensen en behoeften van de mensen en dat het moet klikken met elkaar. Begrip over en weer en gedeelde interesses vormen daarbij belangrijke aanknopingspunten. Een goede ‘match’ levert meer kans op een succesvol contact. 

Heeft u belangstelling? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maria van Nuland via 0229-219966 of mail naar m.v.nuland@netwerkhoorn.nl.