Corona maatregelen

Speeltuin entree kaarten
Stichting Netwerk: Verbindt, versterkt, voorkomt

Buurtambassadeurs

Vraag het je buur(t) is een project gericht op de zelfredzaamheid en talenten van bewoners met als doel om sociale netwerken binnen een buurt in Risdam Noord, Grote Waal en Kersenboogerd te vergroten en versterken. Hiervoor zijn we op zoek naar, in Hoorn woonachtige Buurtambassadeurs.

Uw taken
- h
uisbezoeken afleggen/buurtonderzoek doen
- mede vormgeven van een buurttalentenbank
- koppelen van vraag en aanbod 
- helpen bij de uitvoering van buurtactiviteiten.

Uw vaardigheden
- z
elfstandig kunnen werken
- goed kunnen luisteren naar anderen
- vragen durven stellen 
- respectvol met verschillende mensen kunnen omgaan.

Wij bieden u
Een training over o.a. gesprekstechnieken en intervisiebijeenkomsten.

Meer informatie over het project Vraag het je buur(t) kunt u hier vinden of neem contact op met Maria van Nuland of eElen van Veen via 0229-212587.