Corona maatregelen

Speeltuin entree kaarten
Stichting Netwerk: Verbindt, versterkt, voorkomt

Buurtkameraadjes

Voor het project Buurtkameraadjes is Netwerk op zoek naar vrijwilligers die kinderen/tieners (tussen 9 en 16 jaar) in Hoorn een extra steuntje in de rug kunnen geven. Het gaat hierbij om meer of andere steun dan thuis of school kan bieden.

Wat doet een buurtkameraadje? 
- elke week op een vaste tijd en plaats een afspraak maken met het kind/de tiener, voor een periode die onderling wordt afgesproken
- helpt in praktische zin; bijvoorbeeld met het maken van een weekplanning of het zoeken van vrijetijdsbesteding
- is gesprekspartner van het kind/de tiener over eventuele problemen of leerdoelen
- houdt nauw contact met de ouders en met de school van het kind/de tiener.

Meer informatie over het project Buurtkameraadjes vindt u hier.
Ook kunt u contact opnemen met Nanda Leeuw via 0229-855700 of mailen naar n.leeuw@netwerkhoorn.nl.