Corona maatregelen

Speeltuin entree kaarten
Stichting Netwerk: Verbindt, versterkt, voorkomt

Zonnebloem

Vrijwilligers voor bezoekwerk van de zonnebloem.


De zonnebloem is zeer actief in de Risdam. Voor het bezoekwerk zijn ze in Risdam Noord op zoek naar nieuwe vrijwilligers. De vrijwilliger krijgt een intake gesprek om te bepalen aan welke bewoner hij/zij het beste gekoppeld kan worden. De vrijwilliger bezoekt de bewoner 1 keer per 1 of 2 weken. De begeleiding wordt door vrijwilligers van de Zonnebloem geregeld.
Contact: Thea Nelis, 0229238812 of theanelis10@gmail.com