Corona maatregelen

Speeltuin entree kaarten
Stichting Netwerk: Verbindt, versterkt, voorkomt

Coaching voor scholieren in Hoorn

11-05-2021

Het programma 'Coaching voor scholieren' draait al jaren in West-Friesland. Voor het schooljaar 2021/2022 kunnen leerlingen die in de brugklas zitten aangemeld worden. De coaches van Coaching voor scholieren kunnen de leerlingen een steuntje in de rug bieden, met als doel schooluitval te voorkomen en het geadviseerde schoolniveau te halen.

Het programma
Coaching voor scholieren is gericht op kinderen die de stap zetten van basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs of die in de eerste klas van het voortgezet onderwijs zitten. Leerlingen die door gezinsomstandigheden of persoonlijke aanleg meer risico lopen om onder het niveau te gaan presteren. Deze leerlingen kunnen worden aangemeld door hun leraar, mentor of intern begeleider. Ook ouders of hulpverleners kunnen contact opnemen. Als de kinderen aan de criteria van Coaching voor scholieren voldoen, krijgen ze een coach toegewezen. Deze doorgaans hoogopgeleide vrijwilliger komt op een vaste tijd bij hen thuis en geeft een afgesproken periode ondersteuning. Dit kan praktische hulp zijn zoals het inrichten van een studieplek, hulp bij het maken van huiswerk of bijvoorbeeld bij het plannen daarvan. De inhoud wordt in een contract vastgelegd, de periode is in overleg. De coach houdt nauw contact met de ouders en met de contactpersoon op school en helpt indien nodig bij het vinden van een passende vrijetijdsbesteding.

Meer informatie
Co√∂rdinator van Coaching voor scholieren in West-Friesland is Nanda Leeuw, bereikbaar via wijkcentrum De Zaagtand, Sint Eloystraat 106, 0229-855700 of n.leeuw@netwerkhoorn.nl. Kijk hier voor meer informatie over maatjesprojecten. 

Flyer voor scholieren