Corona maatregelen

Speeltuin entree kaarten
Stichting Netwerk: Verbindt, versterkt, voorkomt

Kinderwerk; een onmisbare schakel in het sociaal domein

01-04-2021

Kinderwerk is een onmisbare schakel in het sociaal domein.
Dat weten wij, Stichting Netwerk, als geen ander. Toch wordt het belang van kinderwerk nog vaak onderschat, terwijl een kinderwerker, als rolmodel en vertrouwd persoon, juist hèt verschil kan maken. De laagdrempelige aandacht voor een kind is van essentieel belang en kan de samenleving veel (jeugd)zorgkosten besparen. 

'Position paper'
Dat kinderwerk bijdraagt aan een positief opgroei- en opvoedklimaat en aan preventie blijkt uit het position paper van Sociaal Werk Nederland, Verdiwel en Kind Spel Ruimte. Deze zal de komende tijd onder de aandacht worden gebracht bij diverse gemeenten. 

Onderzoeksrapport
Meer uitgebreide informatie is terug te vinden in het onderzoeksrapport ‘Kinderwerk anno 2021’ van het Nederlands Jeugd Instituut.