Corona maatregelen
Stichting Netwerk: Verbindt, versterkt, voorkomt

Vacature lid Raad van Toezicht

02-07-2020

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit 4 leden en is het hoogste orgaan binnen Stichting Netwerk. Zij houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting. Wegens het aflopen van de zittingstermijn is er een vacature ontstaan voor een vijfde Lid van Raad van Toezicht.
Kijk hier voor meer algemene informatie over Raad van Toezicht. Meteen naar de vacature? Kijk dan hier.