Corona maatregelen
Stichting Netwerk: Verbindt, versterkt, voorkomt

Wapenverbod en essentie inzet jongerenwerk

21-11-2020

Het kabinet heeft aangekondigd de verkoop van messen aan jongeren te willen verbieden. De jongerenwerkers, BV Jong en Sociaal Werk Nederland (en tientallen andere organisaties) steunen deze oproep om de verkoop van messen aan jongeren onder de zestien jaar te stoppen. De jongerenwerkers doen namens BV Jong en Sociaal Werk Nederland nog een eigen oproep aan het kabinet;
ze willen met het kabinet in gesprek, mét jongeren, voor een landelijke aanpak van de angstcultuur.

Street credits
Jerrol Lashley, teamcoach Jongerenwerk bij Stichting Netwerk geeft in het artikel van Zorg en Welzijn aan dat jongerencentra nodig zijn en blijven. Daarbij is het ook belangrijk om 'street credits' te hebben zodat jongeren je serieus nemen, en je moet inspelen op de actualiteit. Denk aan de positieve drillraps die enkele Hoornse jongeren, samen met Project Nana, onlangs hebben gemaakt als tegenhanger van de oorspronkelijke drillraps. Daarnaast moet je de effecten van preventie zichtbaar maken en delen met jongeren (en ouders, scholen, agenten en andere sociale professionals).

Jerrol: 'Zo ben je continu bezig in te spelen op wat jongeren dagelijks bezighoudt. Met daarbij steeds zichtbaar maken dat de effecten van je werk offline en online serieus genomen worden. En en passant coach je ze, help je
met schulden en andere problemen.’

De jongerenwerkers, BV Jong en Sociaal Werk Nederland pleiten voor een sterk, positief pedagogisch opvoedklimaat in buurten. Concreet gezegd stellen ze voor: meer positieve rolmodellen, in elke buurt een jongerencentrum en meer contact tussen ouders, scholen, agenten en jongerenwerkers. 
Lees hier het hele artikel van Zorg en Welzijn.

Interview directeur Tabor College d'Ampte over wapenbezit op school en inzet jongerenwerk (21 nov.)
Het RTL Nieuws heeft directeur Stef Macke geïnterviewd over het wapenbezit op school d'Ampte. De meeste scholen zwijgen liever over het onderwerp, maar Macke geeft tegenover RTL Nieuws wel toe dat de afgelopen jaren verschillende leerlingen zijn geschorst wegens wapenbezit. Hij geeft daarbij aan dat hij vertrouwt op de inzet van jongerenwerk, die het privéleven van de jongeren in verband brengt met het schoolleven. Daar moet volgens hem meer op worden ingezet.... lees hier het volledige RTL nieuwsbericht.