SSW Wijkwerk kwaliteitslabel
Stichting Netwerk: Verbindt, versterkt, voorkomt

Buurtkameraadjes

Het project ‘Buurtkameraadjes’ is een maatjesproject waarbij kinderen/tieners van 9 t/m 16 jaar die sociaal kwetsbaar zijn, geen aansluiting vinden bij leeftijdsgenootjes of in een moeilijke (thuis-)situatie zitten, aan een maatje (kameraadje) worden gekoppeld.
Door persoonlijk contact, aandacht en ondersteuning worden sociale vaardigheden ontwikkeld zodat de kinderen meer zelfvertrouwen krijgen en een positiever zelfbeeld ontwikkelen.

Voorbeeldrol
De maatjes/kameraadjes zijn werkende en studerende jongeren van 18 t/m 26 jaar met een sociaalpedagogische of andere aansluitende HBO of WO achtergrond of studie. Het maatje is nog jong en fungeert als een ‘grote broer of zus’. Hij/zij vervult een voorbeeldrol voor het kind/de tiener en speelt een actieve rol in het samenbrengen van andere kinderen/tieners om vriendschappen te stimuleren. Het maatje richt zich daarbij niet alleen op de activiteit maar ook op andere sociale processen.

Hoe gaat het in zijn werk?
Tijdens een intakegesprek stelt de coördinator samen met het kind/de tiener een aantal doelen op. Voor het ene kind is dit bijvoorbeeld het aangaan van sociale contacten, voor een ander kind is het juist belangrijk om ontspanning te vinden en even uit de moeilijke thuissituatie te zijn. Er wordt een match van groepjes en kameraadjes gemaakt op basis van de persoonlijke doelen en interesses en/of talenten van het kind/de tiener. Bij de match wordt waar mogelijk de ervaringsdeskundigheid van het buurtkameraadje ingezet.

Wekelijkse activiteiten
De kinderen/tieners ondernemen individueel maar bij voorkeur in kleine groepjes samen met hun kameraadje wekelijks een activiteit gedurende een jaar. Aanmelding van de kinderen/tieners gebeurt door de school, ouders of via de gebiedsteams van 1.Hoorn. Kinderen kunnen zichzelf ook aanmelden. Voor de kinderen die meedoen, geldt dat er een vraag ligt op het gebied van vrijetijdsbesteding en/of ontwikkeling van sociale vaardigheden. De ouders en school van het kind worden gedurende het traject op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Voor het buurtkameraadje valt er van alles te leren over een leefwereld die vaak heel anders is dan die van hem- of haarzelf. Zij volgen intervisie en krijgen inhoudelijke ondersteuning van onze combinantpartner; de GGD.

Voor meer informatie over het project Buurtkameraadjes kunt u contact opnemen met Nanda Leeuw via 0229-855700 of mailen naar n.leeuw@netwerkhoorn.nl.