Corona maatregelen

Speeltuin entree kaarten
Stichting Netwerk: Verbindt, versterkt, voorkomt

Gamen Verbindt


Door het coronavirus zijn steeds meer jongeren thuis geïsoleerd en verveeld. Uit een recent onderzoek blijkt dat quarantaine een grote kans geeft op psychische problemen. Quarantaine is een extreme vorm van “social distancing”: afstand houden van anderen om het risico op besmetting te verminderen. Het is een effectieve aanpak, maar de kans is groot dat mensen zich geïsoleerd gaan voelen. Sociaal contact is nu eenmaal erg belangrijk voor onze geestelijke gezondheid. Het virus kunnen wij niet stoppen, vereenzaming wel. Gaming is een mooi voorbeeld van een online communicatiemiddel, waardoor je de kwetsbare jongeren kan bereiken.

Stijging gamende jongeren
Op dit moment zien wij een stijging aan gamende jongeren, zowel onder jongens als meiden. Voor het coronavirus was 75% van de jeugd gemiddeld 1 tot 4 uur per dag online. Nu is dat percentage hoger. Gezien de opstapeling van problemen, de onzekerheid hoelang dit gaat duren en de angst van jongeren, zien wij gamen als dé kans om hen te bereiken. Via gamen kunnen jongeren geïnformeerd worden, elkaar vinden en spreken en op deze manier ontstaat er een sterker, solidaire en geïnformeerde gemeenschap tegen het coronavirus.

De jongerenwerkers van Stichting Netwerk staan continu in verbinding met jongeren op de straat, op de scholen, bij diverse werkgevers en organisaties en signaleren de behoefte aan een innovatieve aanpak. De huidige professionals lukt het (nog) niet om deze doelgroep te bedienen, gezien gamen meer passend is bij de generatie van nu. De jongerenwerkers kunnen op een bredere wijze jongeren bereiken, informeren en digitaal ondersteunen.

Partners en hun rol
Om dit project te realiseren heeft Netwerk financiële ondersteuning gekregen van Microsoft Nederland (voor het initiële plan) en het Oranje Fonds (voor de opschaling tijdens de coronacrisis). De jongerenwerkers van Stichting Netwerk werken samen met verschillende partners: jongerenplatform Noord-Holland, 1.Hoorn en gemeente Hoorn. Daarnaast wordt er samengewerkt met de Hoornse scholen.
De rol van de scholen is het bereiken van de jongeren. De jongerenwerkers van Netwerk hebben een groot bereik onder jongeren en zijn verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van de activiteiten. De rol van 1.Hoorn is het toeleiden van jongeren met een probleem naar activiteiten (competitie en live evenement (in de toekomst)) en doorverwijzen van de jongeren naar eventuele hulpverlening.

Hoe werkt het in de praktijk?
Een deel van de gamende jongeren is moeilijk te bereiken via het reguliere jongerenwerk en heeft weinig sociale contacten. De jongerenwerkers zetten onder andere de populaire game Fortnite in om de jeugd te verbinden en te versterken en met hen in gesprek gaan over hun dagelijkse bezigheden, toekomst en talentontwikkeling.
Door het inzetten van een Fortnite competitie zullen de jongerenwerkers zelf ook gamen en tijdens het gamen gesprekken aangaan met de jeugd/jongeren.

Het doel is om online tot waardevolle gesprekken te komen waar je de jeugd mee kunt raken en hen activeren om een gezonde leefstijl te volgen en meer te participeren binnen onze samenleving. Hoewel het niet het hoofddoel is zullen de jongerenwerkers ook een preventieve rol naleven zoals het waakzaam zijn op problematisch gamegedrag.

Artikel NHD 04052020