Corona maatregelen
Stichting Netwerk: Verbindt, versterkt, voorkomt

​Stand-by Kersenboogerd

Stand-by is een initiatief van Stichting Netwerk en bedoeld voor bewoners van de wijk Kersenboogerd. 

Horen, Zien en... Doen! 
Sinds lange tijd zijn er signalen over financiële problemen, verwaarlozing en eenzaamheid onder bewoners in de wijk. Een aantal organisaties heeft de handen ineen geslagen en de signalen op een rij gezet. De conclusie is: dit is de druppel, we moeten nu iets DOEN.. Niet horen, zien en zwijgen, maar horen, zien en doen! Door de financiële crisis komen veel mensen in de verdrukking. Door de vele bezuinigingen en stijgende kosten van levensonderhoud is het voor een grote groep mensen heel moeilijk om financieel rond te komen. Dit heeft ook effect op bijvoorbeeld de gezondheid van mensen, het onderhouden van hun huis en zelfs voor het aangaan van sociale contacten.

Niet alleen iemand met bijvoorbeeld een bijstandsuitkering die rond de armoedegrens leeft heeft het moeilijk. Ook zijn er mensen met een eigen huis die hun baan kwijt zijn geraakt en ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel) die het niet meer kunnen bolwerken, of mensen die ziek zijn geworden of hun partner hebben verloren. Ernstige financiële problemen hebben vaak vergaande gevolgen want financiële instabiliteit werkt in alle facetten door.

Stand-by 
Er worden drie doelen gevolgd; doorbreken isolement, vergroten zelfredzaamheid, deel gaan uitmaken van een netwerk.
Het team van Stand-by heeft voor iedereen op elk gebied een hulptraject. Denk hierbij aan het overzichtelijk maken van financiën, orde brengen in de chaos in huis, de woestenij in de tuin opruimen of eenzaamheid helpen te verminderen. Het project wordt samen met de Omring, gemeente Hoorn,gezondheidscentrum Kersenboogerd, buurtzorg, Budgetcoach en Intermaris uitgevoerd.

Talent en deskundigheid 
Opgeleide maatjes zetten hun talenten en deskundigheid in om gezinnen de helpende hand te bieden. Bij dit alles houdt de bewoner de regie. Tijdens een gesprek wordt bekeken of een bewoner in aanmerking komt voor een traject(en) van Stand-by.

Hulpuitwisseling 
Het project Stand-by is gebaseerd op gelijkwaardigheid, oftewel bewoners voor bewoners. Iedereen beschikt over talent en deskundigheid op een bepaald gebied. Met andere woorden: kwaliteiten die ingezet worden voor hulp aan een medebewoner van de wijk. Voor de gratis deelname aan Stand-by levert de deelnemer op zijn beurt een tegenprestatie. Dat kan door bij instellingen in de wijk te helpen bij specifieke taken of helpen van  een andere deelnemer van Stand-by. Deelnemers kunnen zelf aangeven welke werkzaamheden (tegenprestatie) ze willen gaan doen.

Hulptrajecten
Budgetbegeleiding door Planmaatjes: zij begeleiden huishoudens met financiële problemen naar een overzichtelijke thuisadministratie en geven handvatten hoe het anders kan. 
Ondersteuning door de Buurmaatjes: zij ondersteunen huishoudens in de alledaagse dingen. Dit kan zijn samen formulieren lezen/invullen, opruimen in huis, samen op pad gaan en actief worden. Een buurmaatje biedt informele hulp waardoor bewoners de alledaagse dingen beter aan kunnen.

Bewoners die er klaar voor zijn om op eigen kracht  hun leven weer op orde te krijgen kunnen zich aanmelden bij het Stand-by team via Linda Gerth, wijkcentrum Kersenboogerd tel. 0229 - 219966, email: stand-by@netwerkhoorn.nl . 

Flyer Stand-by