Corona maatregelen
Stichting Netwerk: Verbindt, versterkt, voorkomt

Verrijk je wijk

Kwetsbare inwoners uit de wijk Kersenboogerd, die buiten de samenleving dreigen te vallen, worden betrokken bij het vinden van oplossingen die leiden tot optimale deelname aan de samenleving. De talenten van deze inwoners worden ingezet bij het verrijken van hun eigen wijk. Ook volgen er buurtactiviteiten gericht op ontmoeting en kennismaking en uitwisseling waar men elkaar kan ondersteunen, met als doel tolerantie en inclusie in de buurt. Kwetsbare mensen helpen en voorkomen dat er meer kwetsbare mensen bij komen is hierbij het uitgangspunt.

Partners van zorg en welzijn bieden door de samenwerking optimale ondersteuning (Stichting Netwerk, RCO De Hoofdzaak, 1.Hoorn, Werksaam, Intermaris en buurtambassadeurs en ervaringsdeskundigen).

Neem voor meer informatie contact op met sociaal werker Maria van Nuland via m.v.nuland@netwerkhoorn.nl of bel naar wijkcentrum Kersenboogerd via 0229-219966.