Corona maatregelen
Stichting Netwerk: Verbindt, versterkt, voorkomt

Vraag het je buur(t)

Het project ‘Vraag het je buur(t)’ richt zich op de zelfredzaamheid en talenten van bewoners met als doel om sociale netwerken binnen een buurt in Risdam Noord, Grote Waal en Kersenboogerd te vergroten en versterken. Dit gebeurt door de bewoners zelf, die voor en met elkaar activiteiten en ondersteuning in de wijk/buurt organiseren. De vanzelfsprekendheid om iets voor elkaar te doen en de talenten in de buurt te gebruiken staan dan ook centraal. Zo brengen we buurtkracht en zorg voor kwetsbare inwoners bij elkaar en groeit een samenwerkingsnetwerk waar informele en formele zorg samenkomen.

Inzet buurtambassadeurs en (overige) vrijwilligers 
De vooraf getrainde buurtambassadeurs leggen de verbindingen tussen de bewoners. In gesprekken wordt gekeken welke ideeën en behoeften bewoners hebben om elkaar in het dagelijks leven een handje te helpen en te ontdekken welke talenten er zijn in de wijk. Na inventarisatie van de ideeën en behoeften worden de bewoners aan elkaar gelinkt.

Taken van een buurtambassadeur zijn onder andere huisbezoeken afleggen/buurtonderzoek doen, mede vormgeven van een buurttalentenbank, koppelen van vraag en aanbod en helpen bij de uitvoering van buurtactiviteiten.

Professionals spelen bij de uitvoering een rol als vraagbaak op de achtergrond. Zij kunnen ook een faciliterende rol spelen in het organiseren van specifieke bijeenkomsten of het vinden van meer gespecialiseerde vrijwilligers en/of ervaringsdeskundigen. Hoe belangrijk de inzet van de buurtambassadeurs en vrijwilligers (maatjes en ervaringsdeskundigen) in de buurt ook is, er zullen altijd inwoners zijn, die zijn aangewezen op professionele zorg en ondersteuning. In dit project brengen die professionals hun dienstverlening naar de wijk.

Samenwerking met stichting MEE&deWering
Door samenwerking tussen professionals, buurtambassadeurs en vrijwilligers in de wijk ontwikkelen we nieuwe ondersteuningsarrangementen voor individuele inwoners en voor groepen. In die arrangementen vormen initiatieven en ondersteuningsoplossingen die bewoners zelf bedenken de basis. Waar nodig wordt via 1. Hoorn meer specialistische ondersteuning ingezet.

Voor meer informatie over het project 'Vraag het je buur(t') kunt u contact opnemen met Maria van Nuland via 0229-219966 of mail naar m.v.nuland@netwerkhoorn.nl.

Ervaringen buurtambassadeurs
Buurtambassadeur 1
Mevrouw X heeft de oproep tot buurtambassadeurs gelezen via de mail. Zij heeft jarenlang in de thuiszorg gewerkt en wil graag blijven communiceren met mensen. ‘Als je wilt weten wat er onder mensen leeft moet je achter de voordeur kijken. Er is veel eenzaamheid zonder dat je daar weet van hebt. Buiten dat vind ik het project leerzaam. Ik werk ook als vrijwilliger in een wijkcentrum, maar met dit project krijg ik nog meer contact met wijkbewoners.'

Buurtambassadeur 2 
Heer X is jarenlang scheidsrechter geweest in het amateurvoetbal. Vanwege zijn leeftijd is hij gestopt met fluiten maar hij traint nog wel jonge scheidsrechters en gaat dagelijks naar de sportschool. 'Via een vriendin hoorde ik van het bestaan van dit project en ik was meteen geïnspireerd. Als je bij mensen binnenstapt en hoort wat er speelt, dan kom je erachter dat het soms heel anders is dan je dacht. Bovendien wilde ik al langere tijd vrijwilligerswerk doen.'