Corona maatregelen
Stichting Netwerk: Verbindt, versterkt, voorkomt

Kinderwerk

Kinderactiviteiten
De kinderwerkers van Netwerk organiseren verschillende stedelijke kinderactiviteiten, zoals Club Festo (in Manifesto), Roefeldag, Huttendorp, Vakantie Spelen Hoorn, buitenspeeldag etc. Houd onze website, Instagram, Facebook, en de kranten in de gaten. In deze media en in flyers die in scholen worden uitgedeeld, kun je lezen wanneer er wat plaatsvindt.

Kinderwerk
We laten ons bij het kinderwerk inspireren door het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Alle kinderen hebben recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur. Zij moeten deel kunnen nemen aan de samenleving en voorzieningen moeten beschikbaar zijn voor álle kinderen.

Netwerk vervult een belangrijke rol in de vrije tijdsbesteding van veel kinderen. We leggen verbindingen tussen ontspanning en ontwikkeling van de jeugd. Om schooluitval te voorkomen en de aansluiting tussen basis- en voortgezet onderwijs te verbeteren, werkt Stichting Netwerk aan een doorgaande lijn in de vrije tijd, van kleine kinderen tot oudere jeugd. Daartoe worden, naast grootstedelijke activiteiten, activiteiten in de wijk ontwikkeld. Stichting Netwerk is een van de samenwerkingspartners bij het ontwikkelen van de brede school.

Voor de jeugd biedt Netwerk, in samenwerking met het onderwijs, aanvullende voorzieningen in de vrije tijd in de wijken, onder andere met de brede school. Met wijkgerichte vrije tijdsbesteding wil Netwerk de (talent)ontwikkeling en het veilig en samen opgroeien van de jeugd bevorderen. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van nieuwe inzichten en methodieken. 

Er wordt een mix van activiteiten aangeboden. Hierbij wordt in de eerste plaats gekeken naar de vraag. Bepalend is ook wat er speelt in de wijken en wat prioriteit heeft, een en ander afgestemd en overeengekomen met de gemeente. We hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid en zijn in een samenspel met andere spelers in het veld tegelijk de uitvoerder van gemeenschappelijk beleid.

Wil je weten wat er voor de jeugd wordt georganiseerd? Kijk dan in ons activiteitenoverzicht. 

Vrijwilliger aan het woord

Bert Duijndam

Mensen blij maken is het allerleukste wat er is!

De waardering die ik krijg wanneer ik mijn plaatjes draai is geweldig. Een blij gezicht is met geen geld te betalen. Om vrijwilliger te kunnen zijn moet je open staan voor anderen en hen willen helpen. En dat wil ik na 43 jaar gelukkig nog steeds.

Bert Duijndam

Als vrijwilliger kun je een positieve bijdrage leveren aan de deelnemers én aan jezelf

Ik raad het iedereen aan om vrijwilligerswerk te gaan doen, het is leuk, je geniet ervan en je krijgt er zoveel voor terug!

Annelies Voetelink

Vrijwilligerswerk geeft zoveel voldoening!

Ik werd als taalmaatje gekoppeld aan een anderstalige waar ik een fijne vriendschap aan heb overgehouden. Ik mag ook deelnemen aan haar cultuur en zo leren we van elkaar en dat is erg leuk!

Martine Bel

Met alle liefde kook ik voor mijn medebewoners

Met alle liefde kook ik voor de deelnemers van de Eettafel. De dankbaarheid en het contact met vrijwilligers, medewerkers en deelnemers zijn voor erg waardevol. Dankzij dit contact ga ik vaker mijn huis uit en blijf ik onder de mensen. 

Vivian

Wijkcentrum De Huesmolen voelt als mijn tweede huis

Ik kom al in het wijkcentrum sinds ik een peuter was. Het voelt echt als mijn tweede huis. Wat ik het leukste vind is kletsen met de bewoners, achter de bar staan en gasten helpen. 

Joeri

Het vertrouwen in hun potentie, geeft vertrouwen in mijn potentie

Als coach voor Coaching voor scholieren ontdek ik hoe waardevol het is om zonder oordeel 100% aanwezig te zijn bij een gesprek. Ik zie daardoor mensen tot bloei komen! Het vertrouwen in hun potentie, geeft mij het vertrouwen in mijn eigen potentie. 

Kalijn Oostewaal