Corona maatregelen
Stichting Netwerk: Verbindt, versterkt, voorkomt

Veiligheid en leefbaarheid

Samen met de gemeente Hoorn draagt Stichting Netwerk bij aan de veiligheid en leefbaarheid in jouw woonomgeving. We werken samen met zo'n 850 vrijwilligers en gaan uit van de eigen kracht van bewoners. We stemmen ons werk af met samenwerkingspartners zoals politie, onderwijs, gemeente, Intermaris, GGD, MEE,  ondernemers, verenigingen en vele anderen. 

We richten ons op preventie, participatie, sociale samenhang, signalering en ontwikkeling en doen dit onder andere door middel van:

* buurtgroepen voor het verbeteren van de leefomgeving;
* maatjesprojecten waarbij bewoners aan elkaar worden gekoppeld: taalvrienden, fietsmaatjes, wandelmaatjes, planmaatjes en buurtmaatjes;
* wijkgericht vrijetijdsaanbod voor iedereen;
wijkinformatiepunten waar deskundige vrijwilligers gratis advies en informatie geven;
* overlastbestrijding op straat door ambulant jongerenwerkers, gecombineerd met wijkgericht jongerenaanbod zoals inloop- en thema avonden en huiswerkbegeleiding;
* gebruik van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld;
speeltuin De Speelhoorn voor spelen en ontmoeten.

Vrijwilliger aan het woord

Bert Duijndam

Mensen blij maken is het allerleukste wat er is!

De waardering die ik krijg wanneer ik mijn plaatjes draai is geweldig. Een blij gezicht is met geen geld te betalen. Om vrijwilliger te kunnen zijn moet je open staan voor anderen en hen willen helpen. En dat wil ik na 43 jaar gelukkig nog steeds.

Bert Duijndam

Als vrijwilliger kun je een positieve bijdrage leveren aan de deelnemers én aan jezelf

Ik raad het iedereen aan om vrijwilligerswerk te gaan doen, het is leuk, je geniet ervan en je krijgt er zoveel voor terug!

Annelies Voetelink

Vrijwilligerswerk geeft zoveel voldoening!

Ik werd als taalmaatje gekoppeld aan een anderstalige waar ik een fijne vriendschap aan heb overgehouden. Ik mag ook deelnemen aan haar cultuur en zo leren we van elkaar en dat is erg leuk!

Martine Bel

Met alle liefde kook ik voor mijn medebewoners

Met alle liefde kook ik voor de deelnemers van de Eettafel. De dankbaarheid en het contact met vrijwilligers, medewerkers en deelnemers zijn voor erg waardevol. Dankzij dit contact ga ik vaker mijn huis uit en blijf ik onder de mensen. 

Vivian

Wijkcentrum De Huesmolen voelt als mijn tweede huis

Ik kom al in het wijkcentrum sinds ik een peuter was. Het voelt echt als mijn tweede huis. Wat ik het leukste vind is kletsen met de bewoners, achter de bar staan en gasten helpen. 

Joeri

Het vertrouwen in hun potentie, geeft vertrouwen in mijn potentie

Als coach voor Coaching voor scholieren ontdek ik hoe waardevol het is om zonder oordeel 100% aanwezig te zijn bij een gesprek. Ik zie daardoor mensen tot bloei komen! Het vertrouwen in hun potentie, geeft mij het vertrouwen in mijn eigen potentie. 

Kalijn Oostewaal