Corona maatregelen

Speeltuin entree kaarten
Stichting Netwerk: Verbindt, versterkt, voorkomt

Campagne naar zoektocht taakstrafbegeleiders

03-05-2021

Meer taakstrafbegeleiders (en -plekken)! Dat is wat de Raad voor de Kinderbescherming nodig heeft. Want, mede door de coronacrisis, is er een tekort aan geschikte werkplekken voor jongeren die een taakstraf opgelegd krijgen. Er zijn nu meer gevallen met complexe problemen, zoals extreem schoolverzuim of een moeilijke thuissituatie. 

Jongerenwerker en taakstrafbegeleidster Angelina van Samson van Stichting Netwerk
Jaarlijks krijgen duizenden jongeren uit heel Nederland een taakstraf. Ze moeten zich dan een bepaald aantal uren inzetten voor de maatschappij. Zo’n taak kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Maar één ding is altijd cruciaal: goede begeleiding. Daarom koppelt de Raad voor de Kinderbescherming gestrafte jongeren aan taakstrafbegeleiders. Enkele jongerenwerkers bij Stichting Netwerk zijn, naast hun taak als jongerenwerker, ook taakstrafbegeleider. Eén van hen is Angelina van Samson: 
'Als je geen hart hebt voor deze jongeren, moet je geen taakstrafbegeleider worden. Ze verdienen allemaal een nieuwe kans. Ze zijn nog jong en ze zijn wel de toekomst.’

Lees hier 'het verhaal uit de praktijk' van taakstrafbegeleidster Angelina 

Brochuretekst Angelina 

Artikel Hoorns nieuwsblad