Corona maatregelen
Stichting Netwerk: Verbindt, versterkt, voorkomt

Jongeren hebben ook nu recht op sterk jongerenwerk

04-02-2021

Veel sociaal werkers zagen bij het ingaan van de avondklok de bui al hangen. Zeker de jongerenwerkers die al sinds de lockdown in maart 2020 extra hard werken. Ze moesten weer vol aan de bak en dat deden ze. We zagen in de media diverse interviews met jongerenwerkers en directeuren van sociaalwerkorganisaties langskomen, waarin ze verslag doen van hun ervaringen. 

Jongeren hebben ook na de avondklok en corona recht op sterk jongerenwerk
Behoeven de rellen van vorige week geen sociologische verklaring? Moeten we raddraaiers zonder pardon opsluiten en is de kous daarmee af? Drie jongerenwerkers, uit Den Bosch, Hoorn en Venlo bepleiten een verstandigere aanpak. Een aanpak die juist wél rekening houdt met de achtergronden van jongeren.

Jerrol Lashley, teamleider Jongerenwerk Hoorn: ‘Ik geloof heilig in de combinatie van preventie en repressie, ‘met een heldere afbakening tussen de twee vakgebieden’. Voorwaarde is wel dat er goed en stabiel jongerenwerk is in de wijken en op de scholen voor voortgezet onderwijs. ‘Om signalen van jongeren op te vangen en zo nodig door te geven aan de politie, moet jongerenwerk voortdurend met hen in gesprek zijn, op straat en op internet.’

Lees hier het hele artikel van Sociaal Werk Nederland