Activiteitenboekje 2020 2021
Nieuws in verband met het Corona virus
Corona maatregelen
Koop nu uw Speeltuin entree kaarten online
Speeltuin
Entree
Kaarten
Stichting Netwerk: Verbindt, versterkt, voorkomt

Stichting Leergeld helpt kinderen in achterstandsituaties

23-01-2020

Dankzij Stichting Leergeld West-Friesland kunnen kinderen uit gezinnen waar geen geld is voor contributie of een sportoutfit toch met veel plezier hun sport beoefenen. Met een aantal sportclubs is een kortingsregeling van 20% op de contributie of kwijtschelding van de inschrijfkosten. Maar door overheidsbezuinigingen staat dit goede doel onder druk. De stichting is dan ook op zoek naar ondernemers, sportclubs of particulieren die een bijdrage willen leveren zodat elk kind kan sporten.
Kijk voor meer informatie op www.leergeldwestfriesland.nl.

Wat doet Stichting Leergeld West-Friesland:
helpt kinderen in achterstandsituaties op gebied van sport, cultuur en onderwijs
- is actief in zeven West-Friese gemeenten
- werkt nauw samen met de gemeentelijke sociale diensten
- betaalt alléén rechtstreeks aan sportclubs, scholen e.d.
- draait volledig op vrijwilligers
- heeft geen eigen middelen
- is totaal afhankelijk van subsidies, donaties, sponsoracties e.d.
- heeft in 2019 bijna 1000 kinderen ondersteund.