Activiteitenboekje 2020 2021
Nieuws in verband met het Corona virus
Corona maatregelen
Koop nu uw Speeltuin entree kaarten online
Speeltuin
Entree
Kaarten
Stichting Netwerk: Verbindt, versterkt, voorkomt

Stichting Netwerk ontvangt certificaat

08-10-2019

Stichting Netwerk heeft meegedaan aan het initiatief van www.samendementievriendelijk.nl om Noord-Holland Noord dementievriendelijk te maken. Een groot deel van de medewerkers van Stichting Netwerk is geschoold in het herkennen van en omgaan met mensen met dementie. Om die reden heeft Jessica de Bilt, directeur-bestuurder Stichting Netwerk, een certificaat in ontvangst genomen die werd uitgereikt door de heer Toepoel van Alzheimer Nederland (afd. West-Friesland). Ook wethouder Al-Mobayed van gemeente Hoorn was bij dit moment aanwezig. Vanaf heden mag Netwerk zich een dementievriendelijke organisatie noemen. 

Groeiend aantal mensen met dementie
Noord-Holland Noord telt in 2020 naar verwachting 12.200 mensen met dementie. Door de vergrijzing stijgt dit aantal tot ca. 24.500 in 2040. Zeventig procent van hen woont thuis en neemt deel aan het gewone leven. Zij bezoeken bijvoorbeeld ook onze wijkcentra waar zij deelnemen aan activiteiten. We gaan dus steeds vaker mensen met dementie tegenkomen in onze organisatie.

Training
Onze medewerkers volgen de training ‘GOED omgaan met dementie’ zodat ze weten hoe ze inwoners met dementie kunnen herkennen én op een goede manier helpen. Overigens kan iedereen de gratis training ‘GOED omgaan met dementie’ van 15 minuten volgen op www.samendementievriendelijk.n....  

Stokje doorgeven
Om heel Noord-Holland Noord dementievriendelijk te krijgen geven we (symbolisch) het stokje door aan Ingrête Karsten van stichting Mee&DeWering om ook mee te doen, inclusief de vrijwilligerstakken wonenPlus en steunpunt.