SSW Wijkwerk kwaliteitslabel
Stichting Netwerk: Verbindt, Versterkt, Voorkomt

Maatjesprojecten

Wat is en doet een maatje van Stichting Netwerk?
Maatjes zijn betrokken vrijwilligers die mensen helpen die tijdelijk wat extra aandacht, ondersteuning of begeleiding kunnen gebruiken.  Deze maatjes worden één op één gekoppeld aan iemand die hulp nodig heeft met bijvoorbeeld het leren van de Nederlandse taal, het zelfstandig wonen of het aangaan van sociale contacten.

Als maatje leer je nieuwe mensen kennen, je komt in aanraking met andere gewoonten en culturen en je kunt er zijn voor iemand die ondersteuning nodig heeft. Als maatje open je deuren, verbreed je paden en ben je een steun voor de ander. Professionele begeleiding van de vrijwilligers is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van een koppeling.

Er zijn drie soorten maatjesprojecten:
1. Mentorprojecten 

Vrijwilligers helpen jongeren op weg bij hun schoolvorderingen, huiswerk, of het vinden van een stage of baan.

Coaching voor scholieren 
Coaching voor scholieren is gericht op kinderen die de stap zetten van basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs of op het voorgezet onderwijs zitten. Leerlingen die door gezinsomstandigheden of persoonlijke aanleg meer risico lopen om onder het door de basisschool geadviseerde niveau te gaan presteren. Als de kinderen aan de criteria van Coaching voor scholieren voldoen, krijgen ze een coach toegewezen. De opgeleide vrijwilliger komt op een vaste tijd bij hen thuis en biedt ondersteuning. Dit kan praktische hulp zijn zoals het inrichten van een studie plek, hulp bij het maken van huiswerk of bijvoorbeeld het plannen daarvan. De coach houdt nauw contact met de ouders en met de contactpersoon op school en helpt indien nodig bij het vinden van een passende vrijetijdsbesteding.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Nanda Leeuw via 0229-855700 of n.leeuw@netwerkhoorn.nl.

2. Maatjesprojecten 
Vrijwilligers bieden deelnemers sociaal-emotionele steun, doen aan eenzaamheidsbestrijding of halen iemand uit een isolement.

Buurtmaatjes
In elke wijk van Hoorn zijn buurmaatjes actief die laagdrempelige ondersteuning bieden aan buurtbewoners die (nog) geen eigen netwerk hebben. De steun kan bestaan uit het regelen van praktische zaken, het eigen netwerk in kaart brengen, het plannen van activiteiten of samen iets gezelligs doen. Maar ook lichte opvoedingsondersteuning, ouders helpen bij het vinden van structuur of het leren spelen met de kinderen. Voor de deelnemers is de steun erg waardevol omdat het veelal het gat vult tussen het (beperkt) sociaal netwerk en hulpverlening. Een belangrijke voorwaarde voor het inzetten van een maatje is dat het moet klikken. Een goede match levert meer kans op een succesvol contact. Buurmaatjes contact duurt maximaal 1 jaar.

Contactgegevens
Grote Waal en Binnenstad; Antoinette Roovers via 0229-280940 of a.roovers@netwerkhoorn.nl 
Risdam, Nieuwe  Steen en Zwaag;Astrid Hoogewoning via 0229-234390 of a.hoogewoning@netwerkhoorn.nl    
Kersenboogerd en Blokker; Loes Meester via 0229-219966 of l.meester@netwerkhoorn.nl

Maatje bij het Standby-project Kersenboogerd
Stichting Netwerk heeft in samenwerking met de budgetcoach en het gezondheidscentrum Kersenboogerd het project Standby ontwikkeld. Bewoners die in armoede leven worden geactiveerd en gestimuleerd deel te nemen bij elk programma onderdeel van het project. Met deze participatieve manier van werken dragen wij bij aan de eigen kracht van mensen: het maakt de bewoners sterker, geeft hen zelfvertrouwen en leert hen voor zichzelf en hun rechten op te komen. Er wordt gewerkt volgens een integrale aanpak. Begeleiding wordt voor maximaal 1 jaar ingezet

Het project bestaat uit:
-          Buurmaatjes 
Buurmaatjes ondersteunen huishoudens in de alledaagse dingen. Dit kan zijn samen formulieren lezen/invullen, opruimen in huis, samen op pad gaan en actief worden. Een buurmaatje biedt informele hulp waardoor iemand de alledaagse dingen beter kan.
-          Planmaatjes 
Vrijwilligers die deelnemers begeleiden naar een overzichtelijke thuisadministratie en handvatten geven om hier routine in te krijgen. Planmaatjes hebben een speciale training doorlopen.

Contactgegevens
Kersenboogerd; Loes Meester via 0229-219966 of l.meester@netwerkhoorn.nl

3. Overige projecten 
Projecten met een hele eigen doelstelling of doelgroep, zoals taalkoppels, of vrijwilligers die jonge gezinnen helpen bij de opvoeding.

Taalmaatjes
Voor ondersteuning bij de Nederlandse taal en het wonen in Hoorn gaan Nederlands sprekende vrijwilligers een taalvriendschap aan met een anderstalige buurtbewoner. Eén keer per week spreken ze af om bijvoorbeeld samen koffie te drinken, de krant te lezen, huiswerk Nederlandse les door te nemen, te sporten of naar de markt gegaan. Ondertussen wordt er alleen Nederlands gesproken, waardoor de anderstalige vrouw of man in een ontspannen sfeer oefent in het (beter) leren spreken van het Nederlands. Begeleiding taalmaatjes duurt maximaal 2 jaar.

Contactgegevens
Grote Waal; Antoinette Roovers via 0229-280940 of a.roovers@netwerkhoorn.nl 
Binnenstad en Hoorn-Noord; Jeannette Fuchs via 0229-855700 of j.fuchs@netwerkhoorn.nl  
Risdam en Zwaag; Astrid Hoogewoning via 0229-234390 of a.hoogewoning@netwerkhoorn.nl 
Kersenboogerd en Blokker (voor mannen); Hafsa Abdellaoui via 0229-219966 of h.abdellaoui@netwerkhoorn.nl 
                                           (voor vrouwen);  Jeannette Fuchs via 0229-855700 of j.fuchs@netwerkhoorn.nl

Budgetbuddy's 
De budgetbuddy begeleidt bewoners met het ordenen van de administratie en het op orde krijgen van de financiën. Het doel hiervan is het voorkomen van verdere financiële problemen. Vooral door structuur en overzicht aan te brengen in de financiën en het bijbehorende papierwerk. De budgetbuddy stelt orde op zaken en verwijst iemand waar nodig door naar andere instanties en helpt keuzes maken in waar ze hun geld aan uitgeven en hoeveel.

Contactgegevens
Grote Waal; Antoinette Roovers via 0229-280940 of a.roovers@netwerkhoorn.nl

Hoe gaat het in zijn werk?
Voor alle projecten heeft Stichting Netwerk een vaste werkwijze ontwikkeld. De begeleiding is in handen van de beroepskrachten van de wijkcentra

  • Bij het intake/kennismakingsgesprek wordt besproken wat u als maatje kunt bieden en wat wij u als Netwerk kunnen bieden.
  • Vrijwilligers krijgen een training van minimaal twee dagdelen aangeboden om u voor te bereiden op uw maatjeswerk. Het aantal dagdelen verschilt per maatjesproject.
  • Hierna volgt de koppeling tussen de vrijwilliger en de deelnemer. De voorkeur gaat uit naar koppelen van mensen in dezelfde wijk.
  • Begeleiding en contact verloopt via telefonisch of emailcontact en via intervisiebijeenkomsten.
  • De tijdsinvestering is gemiddeld twee uur per week, het maatjescontact gaat u voor een afgesproken periode aan.
  • Vrijwilligers van Netwerk krijgen een vrijwilligerscontract en moeten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG ) hebben.

Interesse?
Heeft u interesse in  één van de bovenstaande maatjesprojecten neemt u dan contact met de vermelde contactpersonen. Voor alle overige informatie kunt u terecht bij a.hoogewoning@netwerkhoorn.nl of wijkcentrum Kersenboogerd 0229-219966. 

Oranje Fonds
Op de website van het Oranje Fonds kunt u meer informatie vinden over het maatjesproject en over de aanmeldprocedure via www.ikwordmaatje.nl