Corona maatregelen
Stichting Netwerk: Verbindt, versterkt, voorkomt

Onvergetelijke ontmoetingen

De activiteit Onvergetelijke Ontmoetingen richt zich met name op de doelgroep van mensen met geheugenproblemen en/of (een vermoeden van) dementie die (nog) geen indicatie hebben voor dagbesteding. Het bevorderen van de zelfredzaamheid van deze groep mensen staat hierbij centraal. 

Onvergetelijke ontmoetingen is een gezellige ochtend voor Hoornse senioren in de wijkcentra van Stichting Netwerk. De ontmoeting begint aan de koffietafel en eindigt met een lunch die wekelijks met elkaar gekozen wordt. Deelnemers geven zelf invulling aan de ochtend. Er worden allerlei onderwerpen besproken, bijvoorbeeld aan de hand van boeken of mooie verhalen en herinneringen. Maar men kiest soms ook voor een spel of activiteit, het is aan u. Niets hoeft, alles mag. De groep is bedoeld voor senioren die zelfstandig wonen, (en eventueel mantelzorgers), die (nog) niet in aanmerking komen voor dagbesteding.

De kosten zijn €5,- inclusief consumpties en lunch. Deze activiteit organiseert Stichting Netwerk in samenwerking met Omring en Geriant en wordt financieel mogelijk gemaakt door Rabobank en gemeente Hoorn.

De volgende subdoelen worden bij deze activiteit nagestreefd: 
1. Het bevorderen van de integratie van mensen met geheugenproblemen (beginnende) dementie binnen het reguliere activiteiten- en dienstenaanbod.
2. Het voorkomen van sociaal isolement bij zowel de deelnemers met dementie als hun mantelzorgers.
3. Het verlichten van de belasting van mantelzorgers.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nanda Leeuw via 0229-855700 of mail naar n.leeuw@netwerkhoorn.nl .

De activiteiten vinden elke week plaats, begint in de ochtend en eindigt na een gezamenlijke lunch. In wijkcentrum Kersenboogerd vindt de activiteit plaats op dinsdagen van 10 tot 13.00 uur. In De Zaagtand vindt de ontmoetingsochtend plaats op donderdagen van 10 tot 13.00 uur en in wijkcentrum De Cogge op vrijdagen van 10.00 tot 13.00 uur.

Filmpje (Alzheimer Nederland) over Hans en Marijke van der Beek die deelnamen aan Onvergetelijke Ontmoetingen.