Corona maatregelen
Stichting Netwerk: Verbindt, versterkt, voorkomt

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een interventiemethodiek bij lichte vormen van woonoverlast. Het zorgt voor verminderen van woonoverlast, probeert escalaties te voorkomen, herstelt de onderlinge communicatie, bevordert het wederzijdse begrip en respect. Benoemt de gezamenlijke belangen en werkt toe naar afspraken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.

Hoe werkt het?
Nadat de coördinator van het project een melding heeft ontvangen worden er twee bemiddelaars uitgezocht die met deze melding aan de slag gaan. De bemiddelaars voeren gesprekken met beide buren, die een conflict met elkaar hebben en daar zelf niet (meer) uitkomen. Als beide buren instemmen, volgt een bemiddelingsgesprek op een neutrale plek, meestal vlak bij u in de buurt. Beide partijen krijgen de gelegenheid om hun verhaal te vertellen. Uiteindelijk gaan partijen zelf oplossingen zoeken, waar beiden achter staan. De ervaring leert dat het mogelijk is om al in een gesprek tot afspraken te komen.

Gratis en vertrouwelijk
Alle inwoners van Gemeente Hoorn, Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland kunnen gebruik maken van Buurtbemiddeling. Bemiddelingsgesprekken zijn gratis en op basis van vrijwilligheid maar het is niet vrijblijvend. Bemiddelingsgesprekken en afspraken zijn strikt vertrouwelijk.

Profiel buurtbemiddelaars
De bemiddelaars zijn bewoners uit Hoorn, Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland en omgeving, die zich vrijwillig in willen zetten voor een prettige en veilige woonomgeving. Nadat zij de basistraining hebben gevolgd, helpen zij buren die elkaar overlast bezorgen met het herstellen van het onderlinge contact. 

Functie-eisen bemiddelaars:
- ouder dan 21 jaar
- onpartijdig of dubbelpartijdige houding
- kan goed luisteren en overtuigd spreken
- wekt vertrouwen en benadert mensen positief
- flexibel en kan goed samenwerken
- onderscheid hoofdzaken van bijzaken
- dringt door tot de kern van het conflict
- kan omgaan met agressie en emoties
- belangeloos en niet uit op macht
- respect voor mensen met andere leefwijze en culturen
- dringt eigen normen en waarden niet op aan anderen
- kan informatie geheim houden.

Hoorn
Sinds 1 juni 2015 is Buurtbemiddeling Hoorn gestart. Buurtbemiddeling Hoorn is een samenwerkingsproject van Stichting Netwerk, Intermaris en gemeente Hoorn. Voor aanmeldingen kan er contact opgenomen worden met het Centraal Bureau van Stichting Netwerk via 0229-212587. Of per mail via: buurtbemiddeling@netwerkhoorn.nl
Informatief artikel in blad ThuisinHoorn.

Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (SED)
Sinds 1 april 2019 is Buurtbemiddeling SED gestart. Voor aanmeldingen kan er contact worden opgenomen met het Centraal Bureau van Stichting Netwerk via 0229-212587. Of per mail via buurtbemiddelingsed@netwerkhoorn.nl of kijk voor meer informatie in de flyer. 

Ook kunt u zich aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen en in te leveren of op te sturen naar wijkcentrum Kersenboogerd t.a.v. Buurtbemiddeling. Na aanmelding wordt binnen een week contact met u opgenomen.

P.s; Buurtbemiddeling (Hoorn) staat ook op de website www.problemenmetjeburen.nl.